Son Haber Kayseri
Son Haber Kayseri
Son Haber Kayseri
En Çok Görüntülenenler
Son Haber Kayseri

Türkiye’nin en büyük spor örgütlenmesi olan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri
Konfederasyonu çatısı altında faaliyetlerini yürütmekte olan Kayseri Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla
selamlıyorum.
Hepinizin yakından bildiği ve takip ettiği gibi, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili süreç başlamış bulunmakta ve
genel kurul toplantısı ile ilgili hazırlıklarımız devam etmektedir.
Amacımız, Kayseri’de faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerimizin en iyi ve en
uygun şartlarda spor yapmalarına imkan sağlamak, insanlarımıza, sporun bir barış,
dostluk, kardeşlik ve dayanışma faaliyeti olduğunu hatırlatarak, sporun felsefesi ve
ruhunda yer alan centilmenliği her zaman egemen kılmaktır.
Amacımız, Kayseri’de sağlıklı bir spor kamuoyu yaratmak, tüm branşlar için elit
sporcular yetiştirmek, daha da önemlisi sağlıklı bir nesil ve sağlıklı bir toplum
yaratmak, sporu, toplumun bütün kesimlerine yayabilmektir.
Saygıdeğer basın mensupları,
Önceki gün bir gurup arkadaşımız basın toplantısı düzenleyerek Kayseri ASKF
Başkanı olarak şahsıma ve yönetici arkadaşlarıma yönelik bazı suçlamalarda
bulunmuşlardır.
Kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve yanlış anlamalara meydan vermemek amacıyla,
bu açıklamayı yapma zarureti doğmuş bulunmaktadır.
Seçim süreci yaklaştıkça bazı gurupların harekete geçtikleri bilinmekte ve kamu oyu
tarafından yakından izlenmektedir.
Saygıdeğer basın mensupları,
Yapılan eleştiriler son derece haksız, dayanaksız ve kabul edilebilir değildir.
Basın toplantısı düzenleyen arkadaşlarımız, kulüplerinin, ASKF’nin tüm
imkanlarından yararlandıklarını açıkça itiraf etmektedirler.
Bu da göstermektedir ki, Kayseri ASKF, üye olsun olmasın, bütün kulüplerimize eşit
ve adaletli davranmış, hiçbir ayrım yapmadan, bütün kulüplerimize maddi ve manevi
destek sağlamış, ASKF’nin kapılarını sonuna kadar bu kulüplerimize açmıştır.
Arkadaşlarımız, “Peki, her şeyden yararlanıyoruz, neden genel kurulda oy
kullanamıyoruz”, “Şampiyon oluyoruz, ASKF’den kupa alıyoruz”, “Lige katılım
bedellerini ödüyor, vize ve transfer işlemlerinden ASKF paylarını ödüyoruz. Neden
genel kurulda oy kullanmıyoruz” diye soruyorlar.
Bu soruların cevabı son derece açık ve basittir.
Federasyonlar tarafından düzenlenen etkinliklere katılmak, kulüplerimizin kendi
tercihleridir. Federasyonların statüleri ve işleyişleri ulusal ve uluslararası belirlenen
kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.
Katılım bedelleri ve diğer işlemler ve bu ödemelerden ASKF’ye ödenen paylar,
federasyonların belirlediği kurallar çerçevesinde yapılan yasal işlemlerdir. Yasa ve
yönetmenliklerde yer alan bu paylar ödenmeden, spor karşılaşmalarına katılma izni
verilemez.
Bu kararlar ve uygulamalar, tamamen ASKF’nin ve yönetiminin yetki alanı dışında
federasyonların uygulamalarıdır
En önemli eleştiri, “Neden oy kullanamıyoruz?” sorusu.
ASKF, dernek yapısında olan bir sivil toplum örgütüdür.
Kulüplerimiz, bu kuruluşlara gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde, her zaman
üye olabilirler.
Üyelik koşulları, yasalarda ve dernek tüzüğünde açıkça belirtilir.
Kayseri ASKF tüzüğü, 7. Maddesi “FEDERASYONA NASIL ÜYE OLUNUR?”
başlığı altında şöyle düzenlenmiştir.
“Federasyonu her türlü yasal görev ve işlemlerini yerine getirmiş, spor yapmak ve
yaptırmaktan başka amacı bulunmayan devletin kabul ettiği spor dallarından birinde
ve bir kaçında faaliyet gösteren spor kulüpleri üye olabilirler.
Madde 8 ise, “Kulüplerin üye olabilmeleri için kendi genel kurullarında karar almaları
ve bu kararı bir yazı ile federasyona bildirmeleri gerekmektedir” şeklindedir.
Üye olma koşulları bu kadar açık ve net iken, bu kulüplerimizin, “Biz neden üye
değiliz” diye sokağa çıkmaları gerçekten anlamsızdır.
Öncelikle, bu kulüplerimize ASKF’ye tüzükte yer alan şekilde başvurmaları
öneriyoruz.
En önemli ve dikkat çekici yanı da, toplantıya katılan kulüplerimizin Kayseri’de 20-25
yıldan beri faaliyette bulunmalarına rağmen, bu güne kadar ASKF’ye üyelik başvuru
yapmamış olmalarıdır.
Neden, bu güne kadar ASKF’ye karşı duyarsız davranmışlardır?
Neden, başvuru şartlarına uygun başvuru dilekçeleri hazırlamamışlardır?
Üye olma fikri, neden genel kurul süreci içine girildiği şu günlerde akıllarına
gelmiştir?
Oysa biz, her dönemde kulüplerimizi federasyona üye olmaya davet etmiş, birlikte
olmamızın bizleri daha da güçlendireceğini her fırsatta ifade etmeşizdir.
Basın toplantısı yapan kulüplerimizden bazılarının ASKF’ye başvuruları vardır.
Bu doğrudur.
Ancak, bu başvurular tüzükte belirtildiği gibi değil, genel kurul kararları alınmadan,
ASKF tüzüğü incelenmeden ve yeterli derece de anlaşılmadan yazılmış, başvuru
tarihi bile bulunmayan, eksik evrak içeren başvurulardır.
Bu nedenle karara bağlanamamıştır.
Tüzük gereği, bu kulüplerimizin başvurularını değerlendirmek, mevcut
evraklarla ASKF’ye üye kaydı yapmak imkansızdır.
Bu kulüplerimizi üye yapmak, Dernekler Kanunu ve tüzüğümüz gereği suçtur.
ASKF’nin bütün kararları ve uygulamaları tüzük hükümleri ve yasalarımıza uygun
şekilde yerine getirilir. Aksine, hiçbir kimse üye kaydı yapamaz, yasaları
çiğneyemez.
Tüm bunların ötesinde, yönetim kurulumuz, seçim sürecine girdiğimiz şu günlerde
yanlış anlamalara meydan vermemek, kendi lehlerine üye kabul ediyor gibi bir
anlayışın ortaya çıkmaması için, prensip olarak kayıtarı bir süreliğine durdurma
kararı almıştır.
Genel kurul toplantısında sonra, yeni yöneticilerimiz başvuruları muhakkak ki
değerlendirmeye alacaklardır.
Saygıdeğer basın mensupları,
Genel kurul süreçleri her zaman bir yarışma heyecanı içinde ve hareketli bir ortamda
geçer. Bütün arkadaşlarımızı anlıyorum. Bu dönemde, kırıcı olmak ve birbirimizi
suçlamak yerine, projelerimiz ve kulüplerimize yapacağımız hizmetleri anlatarak
geçirmeliyiz.
Şunu açıkça ifade ediyoruz, genel kurulumuzun ASKF tüzüğü ve yasalar
çerçevesinde son derece adil ve eşit koşullar içerisinde geçeceğinden herkes
emin olmalı, kimse endişe duymamalıdır. Bu konu konu üzerinde son derece
titiz ve dikkatli hareket ediyoruz.
Bütün arkadaşlarımı, birlik ve beraberlik içerisinde ASKF çatısı altında hizmete davet
ediyorum.
Hedefimiz, ülkemize, şehrimize ve tüm dünya spor kamu oyuna hizmet etmek, sporu
sevmek ve sporun centilmenlik ruhu içinde yaşanmasına imkan sağlamaktır.
Kulüplerimize, spor adamlarına, Kayseri sporuna bugüne kadar emeği geçen
hakeminden sporcusuna, yöneticisine kadar herkese, bu vesile ile sevgi ve
saygılarımı iletiyorum.
DÜNE KADAR HİZMET ETTİK , YARIN DA EDECEĞİZ
Musa Soykarcı
ASKF Genel Başkanı

‘ASKF’ dosyasını sizinle paylaşıyorum

Türkiye’nin en büyük spor örgütlenmesi olan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu çatısı altında faaliyetlerini yürütmekte olan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepinizin yakından bildiği ve takip ettiği gibi, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili süreç başlamış bulunmakta ve genel kurul toplantısı ile […]Benzer Galeriler

Yukar Geri Ana Sayfa
error: Sağ Tuş Engeli!